VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg

NACE Rev2 kode: F.43.22

This class includes the installation of plumbing, heating and air-conditioning systems, including additions, alterations, maintenance and repair. This class includes:

Udelukkelse

This class excludes:

Øverste kategorier

Kategorier i samme niveau

F.43.21: El-installation
F.43.22: VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
F.43.29: Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Skift sprog

BG: Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
CZ: Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
DA: VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
DE: Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
EE: Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
EL: Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
EN: Plumbing, heat and air-conditioning installation
ES: Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
FI: Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
FR: Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
HR: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
HU: Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
IT: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
LT: Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
LV: Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
MT: Installazzjoni ta' plaming, tisħin u installazzjoni ta' arja kkondizzjonata
NL: Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
NO: VVS-arbeid
PL: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
PT: Instalação de canalizações e de climatização
RO: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
RU: Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
SK: Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
SV: VVS-arbeten
TR: Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı